Tuesday, August 11, 2009

 
Posted by Picasa
Plattegrond stadsboerderij Zwanenburg 

 Boerderij Zwanenburg: Bussumerstraat 27, 29 en 31.
E. voordeur met bovenraam. F1. schuifraam met luiken. F2. schuifraam met kleine ruitjes.
F3. scharnierend klein raam. G. voorkamer met hoog plafond ('middenbeuk') H. gang met vloertegels. I. Alkoof. J. achterkamer met laag plafond ('zijbeuk') K. opkamer mer vloertegels. L. kelder met gewelf onder opkamer. M. bijkeuken met buitendeur N. Keukentje. O. melkwinkel ter plaatse van de oorspronkelijke baanderdeur en deel. P. restant deel met lemen vloer, plafond van slieten. Q. eiken gebintsstijl. R. kleine dubbele deur. S. grote dubbele hooischuurdeur. T. hooivak (gebintsvlak) U. voedergang. V. staldeur. W. koeienstal. X. mestluik. Y. losplaats hooiwagen. Z. regenwaterput
Voorhuis Bussummerstraat 27
(in de negentiende eeuw bewoond door de bejaarde vader van boer van nr. 29 en 31)

A. gang. B. voordeur. C. raam met groene luiken. D. smalle gang naar achterplaats.


(voor meer informatie : http://naarden-boerderij-zwanenburg.blogspot.com )

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?